Osnutek predloga za spremembe pravil DŠNS, ki jih je pripravil in uskladil izvršni odbor1. ČLEN Društvo športnih novinarjev Slovenije (v nadaljevanju: društvo) na podlagi načela prostovoljnosti združuje športne novinarje, povezane v društvene aktive na območju Republike Slovenije in slovenskega zamejstva. Športni novinarji se povezujejo v aktive bodisi v okviru športnih uredništev bodisi po regionalnem načelu. Vodijo jih poverjeniki društva, ki jih izbirajo aktivi izmed svojih članov. Poverjeniki so…

Preberi več

Zapisnik skupščine DŠNS 2017Skupščina je bila 22. novembra 2017 ob 15.00 v klubu Maxi v Maximarketu v Ljubljani. Začela se je skladno z določili Pravil DŠNS ob 15.30 in bila sklepčna. Skupščina je soglasno potrdila in se seznanila z vsemi predlogi dnevnega reda. Predsedoval ji je Jože Zidar, med organe skupščine so bili izvoljeni še Gašper Bolhar, Matej…

Preberi več

SKLIC SKUPŠČINE DŠNS 2017 – VabiloIzvršni odbor (IO) Društva športnih novinarjev Slovenije sklicuje redno letno zasedanje skupščine DŠNS.Izvršni odbor (IO) Društva športnih novinarjev Slovenije sklicuje redno letno zasedanje skupščine DŠNS. Dobili se bomo V SREDO, 22. novembra 2017, OB 15. uri v KLUBU MAXI v LJUBLJANSKEM MAXIMARKETU (nasproti parlamenta). Predlog dnevnega reda skupščine je naslednji: * Izvolitev organov za vodenje…

Preberi več