Zapisnik skupščine DŠNS 2017Skupščina je bila 22. novembra 2017 ob 15.00 v klubu Maxi v Maximarketu v Ljubljani.
Začela se je skladno z določili Pravil DŠNS ob 15.30 in bila sklepčna.

Skupščina je soglasno potrdila in se seznanila z vsemi predlogi dnevnega reda. Predsedoval ji
je Jože Zidar, med organe skupščine so bili izvoljeni še Gašper Bolhar, Matej Grošelj in Miha
Štamcar kot zapisnikar.

Sprejeti predlog dnevnega reda skupščine:
Izvolitev organov za vodenje skupščine,
Sprejem dnevnega reda,
Zapisnik prejšnje redne seje skupščine
Poročilo verifikacijske komisije
Poročilo o delu v obdobju med obema skupščinama
Letni delovni načrt s finančnim načrtom za leto 2018
Splošni problemi članstva in društva
Članstvo v DŠNS
Posodobitev statuta DŠNS – OSNUTEK PREDLOGA ZA POSODOBITEV PRAVIL DŠNS – klikni tukaj
– Podrobneje:
* Skupščine se je udeležilo 19 članov DŠNS, kar je po Pravilih DŠNS dovolj, da je bila
sklepčna. Zapisnik prejšnje redne seje skupščine je bil soglasno sprejet.
* Finančni pregled bo računovodska firma Finagra pripravila v marcu in aprilu 2018, ko bodo
znani vsi prihodki in odhodki.
Trenutno poteka črpanje sredstev po pogodbah s sponzorji in drugimi partnerji, pridobivanje
računov iz pogodb in plačevanje računov.
* Prireditev Športnik leta namreč poteka ob koncu koledarskega leta in zato se mnoga
izplačila in plačila (tudi do DŠNS) izvedejo šele v začetku naslednjega leta.
* Mednarodna dejavnost (aktivno sodelovanje na kongresu AIPS, aprila v Sočiju je bil Jože
Zidar kot prvi iz Slovenije izvoljen v izvršni odbor AIPS. Seja bo v začetku decembra v

Rimu. Ena osrednjih tem napovedan bojkot številnih evropskih držav, ker bo kongres AIPS
2018 v Antalyi v Turčiji, kjer zapirajo novinarje. Stališče DŠNS, predlog sklepa:
DŠNS se ne odloči za bojkot, pozovemo pa k skupni peticiji AIPS, da je nedopustno kratenje
novinarske avtonomije in da je svoboda govora ena izmed temeljnih pravic.
Skupščina je sklep soglasno podprla.
* Športnik leta 2017. Letos bo 50 podelitev, skoraj 100 nastopajočih. Priloga scenosled …
Prihodki 69.000 evrov, nekaj pogajanj s sponzorji še poteka, prav tako še zadnja usklajevanja,
tudi finančna, glede scene. Predvideni odhodki 53.000 skupaj, tako da bomo plačali še nekaj
zaostalih obveznosti do Cankarjevega doma; 5000 evrov za letos pa smo že nakazali.
* Začetek priprave na knjižno izdajo Hrama športnih junakov (slovensko in angleško) ter za
najmlajše ta vsebina v obliki pravljice. Vse to tudi za e-knjigo in pametne telefone…
založba DZS). Vsebinska zasnova za nadgradnjo Hrama v Stožicah v sodelovanju z mestno
občino Ljubljana.
* Vsebinska priprava za sodelovanje med DŠNS in Fakulteto za družbene vede v Ljubljani pri
izobraževanju športnih novinarjev; vključevanje študentov v delo društva.
* Težave članstva; zaradi tega danes predlagane tudi spremembe in posodobitve pravil DŠNS
(priloga).
* Okvirna zasnova medijskega seminarja za nogometaše različnih starostnih kategorij (v
sodelovanju z NZS); sodelovanje s panožnimi zvezami pri akreditacijah in drugih, z mediji
povezanimi zadevami.
* Ogledi Hrama športnih junakov v Stožicah.
* Tradicionalna nogometna tekma s slovenskimi vinarji, evropskimi prvaki, ki s svojo
ponudbo sodelujejo na Športniku leta (letos jih bo prevodoma 12).
* Izvedena prva prireditev Miss športa Slovenije pod samostojnim okriljem DŠNS in drugič v
Linhartovi dvorani Cankarjevega doma. Zanimanje sponzorjev, ki imajo sicer omejen dostop
(in s tem slikovnega gradiva) do vrhunskih slovenskih športnikov, tudi v okviru Športnika
leta. Prav sponzorjem se bomo letos še bolj posvetili (posebna sprejema VIP v dvorani Lili
Novy ob 19.00 in 21.00, pred in po prireditvi).
* Tudi v minulem letu članstvo DŠNS ni bilo ravno aktivno, čeprav je veliko dogodkov, kjer
bi se članstvo lahko bolj vključilo. Zato želi izvršni odbor DŠNS še bolj animirati svoje
članstvo. V ta namen bo organiziranih več nogometnih, košarkarskih ali kakšnih drugih
tekem, v načrtu je tudi spomladanski piknik za člane DŠNS.
* Izvršni odbor DŠNS je ob obnovi članstva za leto 2018 in 2019 sledil statutu DŠNS, zato je
nekaterim članom poslal dopis, v katerem so jih prosili za dokazila o njihovem delovanju.
Takšnih, ki teh dokazil niso poslali, je bilo okoli 40, le deset pa je svoje delovanje potrdilo.
Dobili smo tudi nekaj novih članov, ki zdaj niso bili včlanjeni v DŠNS, od letos naprej pa se
je uvedel elektronski način včlanjevanje in podaljševanje članstva v DŠNS.

* DŠNS je tudi letos še poglobilo sodelovanje s Fakulteto za družbene vede v Ljubljani. Kot
gostujoči predavatelji bodo na Fakulteti za družbene vede sodelovali naši člani, že na letošnji
prireditvi Športnik leta 2017 pa bodo s svojimi prispevki sodelovali študenti Fakultete za
družbene vede.
* Izvršni odbor DŠNS bo povečal sodelovanje z upokojenimi športnimi novinarji in jih bolj
vključil v svoje delo.
* Ker so pravila DŠNS že nekoliko zastarela, so potrebne določene spremembe. IO DŠNS je
predlagal določene posodobitve (več v priponki). Sprejeto je bilo, da bodo šle posodobitve
pravil DŠNS v javno razpravo, ki se bo začela 24. novembra in končala po štirinajstih dneh,
torej v petek, 8. decembra ob 24. uri. Druga razprava bo odprta do petka, 15. decembra,
zaključila pa se bo v petek, 29. decembra. Izredna skupščina, ki bo na sporedu imela le eno
dnevno točko – glasovanje o posodobitvi pravil DŠNS, bo v torek, 16. januarja.

Zapisnikar: Miha Štamcar
V Ljubljani, 23. novembra 2017