Zapisnik skupščine društva novinarjev Slovenije 2016Skupščina je bila 21. decembra 2016 ob 14. uri v klubu Maxi v Maximarketu v Ljubljani. Seja se je skladno z določili Pravil DŠNS začela ob 14. uri in bila sklepčna.

Skupščina je soglasno potrdila in se seznanila z vsemi predlogi dnevnega reda. Skupščini je predsedoval Jože Zidar, med organe skupščine so bili izvoljeni še Gašper Bolhar, Ivan Velik in Matej Grošelj.

Sprejeti predlog dnevnega reda skupščine:

  • 1) Izvolitev organov in vodenje skupščine
  • 2) Sprejem dnevnega reda
  • 3) Zapisnik prejšnje redne seje skupščine
  • 4) Poročilo verifikacijske komisije
  • 5) Poročilo o delu med obema skupščinama
  • 6) Letni delovni načrt s finančnim načrtom za leto 2017
  • 7) Splošni problemi članstva in društva
  • 8) Članstvo v DŠNS
  • 9) Razno

PODROBNEJŠI OPIS SKUPŠČINE:

* Finančni pregled bo računovodska firma Finagra pripravila v marcu in aprilu 2017, ko bodo znani vsi prihodki in odhodki. Trenutno poteka črpanje sredstev po pogodbah s sponzorji in drugimi partnerji, pridobivanje računov iz pogodb in plačevanje računov. Prireditev Športnik leta namreč poteka ob koncu koledarskega leta in zato se mnoga izplačila in plačila (tudi do DŠNS) izvedejo šele v začetku naslednjega leta.

* Športnik leta 2017. letos je bila vsebinsko bogatejša scena, prišli so prav vsi nagrajenci DŠNS, med drugimi visokimi gosti predsednika države in vlade ter ministrica, pristojna za šport, ter prvič tudi gostje iz tujine na čelu z vodstvi športno novinarskih združenj Švice, Avstrije in Hrvaške. Izpostavljeno sodelovanje (prvič) s Slovensko turistično organizacijo, ki je poskrbela za namestitve, kosila in vodene oglede.

* Začetku priprave na knjižno izdajo Hrama športnih junakov (slovensko in angleško) ter za najmlajše ta vsebina v obliki pravljice. Vse to tudi za e-knjigo in pametne telefone… založba DZS). Vsebinska zasnova za nadgradnjo Hrama v Stožicah v sodelovanju z Mestno občino Ljubljana.

* Vsebinska priprava za sodelovanje med DŠNS in Fakulteto za družbene vede v Ljubljani pri izobraževanju športnih novinarjev; vključevanje študentov v delo društva.

* Problemi članstva.

* Okvirna zasnova medijskega za seminar za nogometaše različnih starostnih kategorij (v sodelovanju z NZS); sodelovanje s panožnimi zvezami pri akreditacijah in drugih, z mediji povezanimi zadevami.

* Ogled nogometnega centra Brdo (avstrijski novinarski kolegi) in ogledi Hrama športnih junakov v Stožicah.

* Tradicionalna nogometna tekma s slovenskimi vinarji, evropskimi prvaki, ki s svojo ponudbo sodelujejo na Športniku leta (letos jih je bilo 14).

* Izvedena prva prireditev Miss športa Slovenije pod samostojnim okriljem DŠNS in prvič v Linhartovi dvorani Cankarjevega doma. Zanimanje sponzorjev, ki imajo sicer omejen dostop (in s tem slikovnega gradiva) do vrhunskih slovenskih športnikov.

* Mednarodna dejavnost (aktivno sodelovanje na kongresu AIPS, srečanje AIPS srednje Evrope na Vrbskem jezeru, udeležba na športniku leta Avstrije…)

FINANČNI IN VSEBINSKI PROGRAM DELA DŠNS V 2017:

* Finančni načrt Društva športnih novinarjev Slovenije, ki ga je obravnavala in sprejela skupščina IO DŠNS na svoji seji 21. decembra 2017.

ŠPORTNIK LETA:

* Društvo športnih novinarjev Slovenije (DŠNS) je prireditev Športnik leta v ob sodelovanju s Fundacijo za šport, Olimpijskim komitejem Slovenije (OKS), ministrstvom za šolstvo in šport, ministrstvom za izobraževanje, znanost in šport ter sponzorjev v samostojni Sloveniji leta 2015 pripravilo 25., skupaj pa je bila že 46. po vrsti. Prireditev Športnik leta je največja, najodmevnejša in najpomembnejša razglasitev najboljših športnikov države v posameznem letu. Med gosti so poleg najboljših športnikov tudi najvišji predstavniki države na čelu s predsednikom Borutom Pahorjem, visoki predstavniki političnega, kulturnega in gospodarskega življenja v Sloveniji. Prireditev ima vseslovenski značaj in po njej je tradicionalno družabno srečanje. V letu 2017, ko bo Športnik leta ponovno decembra v Gallusovi dvorani Cankarjevega doma, največjega slovenskega kulturnega in kongresnega centra, želimo, da bi prireditev še naprej pripravljali na visoki ravni.

* Športnik leta 2017, finance Datum: . december 2017 Dvorana: Gallusova dvorana Cankarjevega doma Ura: ob 20.00 uri, Sprejem predsednika države: ob 18.30 uri, Predsedniška palača Družabno srečanje: ob 21.30 uri, sprejemna dvorana CD

* Predvideni odhodki (vsi zneski bruto v evrih): 1. Prireditev: a. najem CD in tehnični stroški CD: 20.000 b. priznanja 3.000 c. nastopajoči (orkester…) 15.000 d. scena 10.000 e. režija, scenarij 3.000 f. brošura 4.000 2. družabno srečanje po prireditvi: 15.000 (pogostitev, ansambel …)

* Skupaj: 70.000

* Predvideni prihodki: 1. FŠO 20.000 2. MIZŠ 10.000 4. Sponzorji 40.000

* Skupaj: 70.000

HRAM ŠPORTNIH JUNAKOV:

* Društvo športnih novinarjev Slovenije (DŠNS) je prva športnika za Hram športnih junakov Slovenije (Mira Cerarja in Leona Štuklja) razglasilo na prireditvi Športnik leta 21. decembra 2011 v Gallusovi dvorani Cankarjevega doma. V letu 2012 smo nadaljevali najprej z vzpostavitvijo muzejskega dela v Stožicah (panoji športnikov), potem pa smo 19. decembra 2012 v Stožicah Hram najprej odprli, nato pa razglasili tudi naslednje športnike, ki so bili uvrščeni v Hram. Leta 2013 smo naslednjo generacijo športnikov v Hram umestili 28. novembra. V letu 2014 smo prav tako pripravili razglasitev novih športnikov, osnovali smo spletno stran ter začeli pripravljati muzejsko gradivo za razstavo. Obenem smo že začeli vabiti goste, tudi iz tujine, na ogled Hrama. Avgusta 2015 smo v Stožicah razglasili tri nove športnike Jurija Zdovca, Srečka Katanca in Roka Petroviča, avgusta 2017 pa Iztoka Puca in Ronalda Pušnika.

* Osnovni podatki: I. Namen a. V trajnem nacionalnem spominu ohraniti najboljše slovenske športnike, ki so se z izjemnimi dosežki izkazali v mednarodnem merilu. b. Ohraniti rekvizite in druge športne predmete, s katerimi so bili povezani slovenski športniki. c. Ohraniti športne zgodovinske dogodke (tudi po spominskih zapisov že upokojenih novinarskih kolegov in drugih) v narodovem spominu. d. S Hramom privabiti obiskovalce (šolarje, ljubitelje športa) in s tem poskrbeti, da bo slovenska športna zgodovina ostala živa ter začeti vzpostavljati pogoje za dostojno delujoč vseslovenski Muzej športa. e. Hram slavnih po oživitvi Muzeja športa postane ali samostojna enota Muzeja športa ali povsem samostojna institucija.

* II. Delovanje a. Priprava vsebinskega načrta ob sodelovanju s strokovnjaki za muzejsko dejavnost in športno zgodovino – določiti najpomembnejše eksponate, panoje, avdio – video gradivo, – izdelati internet stran, knjižno gradivo, panoje, videopredstavitve, audiopredstavitve in za razstavo ustrezno zaščitene muzejske eksponate

* III. V naslednjih letih se v Hram umeščajo vsako leto dodatni športniki in v sodelovanju z Muzejem športa in drugimi partnerji se zaposli kustos, ki skrbi za vsebinsko in programsko zasnovo. V naslednjih letih se Hram slavnih sofinancira tudi z lastno dejavnostjo.

* Hram športnih junakov Predvideni odhodki 2017 (vsi zneski bruto v evrih): 1. internetna stran 2.000 2. knjižno gradivo 5.000 3. panoji – slikovno gradivo 5.000 4. videopredstavitve 10.000 5. audiopredstavitve 5.000 6. zaščiteni muzejski eksponati 10.000 7. najemnina – priprava prostorov 10.000

* skupaj: 47.000

* Predvideni prihodki: 1. FŠO 10.000 2. MIZŠ 5.000 3. Sponzorji 12.000 4. Občinska sredstva 20.000

* skupaj: 47.000

 

* Priprava okroglih miz na aktualne teme (januarja 2017 že zakon o fundacijah).

* Nogometne tekme z vinarji (konec leta), s hrvaškim in avstrijskim društvom (v prvo polovici 2017) ter drugimi partnerji.

* Priprava gradiva za sodelovanje med DŠNS in Fakulteto za družbene vede v Ljubljani pri izobraževanju športnih novinarjev; vključevanje študentov v delo društva.

* S panožnimi zvezami pogovori in dogovori o podeljevanju akreditacij za pokrivanje dogodkov v Sloveniji in največjih tekmovanj doma in na tujem.

* Miss športa Slovenije 2016: 10.000 evrov celotni stroški (Cankarjev dom, nastopajoči, prenos), prihodki 10.000 evrov (sponzorji)

* Mednarodna dejavnost: 3000 evrov, udeležba na kongresih, plačilo članarin za AIPS in UEPS (prihodki donacije). Priprava predlogov za organe AIPS in AIPS Europe ter člane komisij za volilni kongres maja 2017 v Južni Koreji.

* Problemi članstva, popusti za člane …

 

Napisal in pripravil,
Matej Grošelj