SKLIC SKUPŠČINE DŠNS 2017 – VabiloIzvršni odbor (IO) Društva športnih novinarjev Slovenije sklicuje redno letno zasedanje skupščine DŠNS.Izvršni odbor (IO) Društva športnih novinarjev Slovenije sklicuje redno letno zasedanje skupščine DŠNS.

Dobili se bomo V SREDO, 22. novembra 2017, OB 15. uri v KLUBU MAXI v
LJUBLJANSKEM MAXIMARKETU (nasproti parlamenta).

Predlog dnevnega reda skupščine je naslednji:

* Izvolitev organov za vodenje skupščine,
* Sprejem dnevnega reda,
* Zapisnik prejšnje redne seje skupščine,
* Poročilo verifikacijske komisije,
* Poročilo o delu v obdobju med obema skupščinama,
* Letni delovni načrt s finančnim načrtom za leto 2018,
* Splošni problemi članstva in društva,
* Članstvo v DŠNS,
* Posodobitev statuta DŠNS,
* Razno

IO DŠNS

Jože Zidar,
predsednik DŠNS

Za uradno vabilo kliknite tukaj