Poziv za evidentiranje športnega ravnanja in obnašanjaSpoštovani!

Olimpijski komite Slovenije – Združenje športnih zvez v sodelovanju z Društvom športnih novinarjev Slovenije in ob podpori Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport, vodi Nacionalno kampanjo za spodbujanje športnega obnašanja in športnega ravnanja.

Športne organizacije, izobraževalne institucije, trenerje, sodnike, športnike in športne delavce pozivamo, da zabeležite in sporočite športno ravnanje in obnašanje ter razne primere fair playa, ki jih zaznate v vašem okolju. Oziroma sporočite primere, na katere ste bili opozorjeni tekom izvajanja športnih programov, organizacijo tekmovanj in tudi na drugih dogodkih.

Športno ravnanje in športno obnašanje, ki ga po celem svetu poznamo kot izraz »Fair Play«, se navezuje na naše ravnanje, delovanje in obnašanje. Zelo pomembno je, da vsi vključeni v šport, ravnamo v skladu s športnimi in fair play vrednotami. Pomembno je, da primere dobrega ravnanja izpostavimo in nagradimo ter opozorimo na neprimerno ravnanje in obnašanje.

Olimpijski komite Slovenije – Združenje športnih zvez bo skupaj z Društvom športnih novinarjev Slovenije zbiral in evidentiral primere fair playa, športnega ravnanja in obnašanja. Dobre primere bomo izpostavili in nagradili. Za najboljše pa podelili posebna priznanja na pomembnejših prireditvah (Skupščina OKS-ZŠZ, Športnik leta v Cankarjevem domu…) ter jih posredovali tudi na Evropsko združenje za fair play in Svetovno združenje za fair play.

Pozivamo vas, da predloge športne poteze na priloženem obrazcu sproti pošiljate po elektronski pošti na naslov ales.solar@olympic.si, po faksu na številko 01 230 60 20 ali po navadni pošti na naslov Slovenska olimpijska akademija, Šmartinska cesta 140, 1000 Ljubljana.

S športnimi pozdravi!