Programi kandidatov za predsednika OKSPredstavitev in program kandidatov:

  •  Bogdan Gabrovec
  •  Zoran Janković
  •  Andraž Vehovar

Kot je znano bodo za naslednika Janeza Kocijančiča, predsednika Olimpijskega komiteja Slovenije vse od osamosvojitve države leta 1991, kandiderali Bogdan Gabrovec, Zoran Janković in Andraž Vehovar. Na skupščini, ki bo 16. decembra v Beli dvorani Grand Hotel Union v Ljubljani, bodo volili tudi podpredsednike, člane IO, nadzornega odbora, disciplinske ter volilne komisije OKS. Predsednika OKS na skupščini volijo s tajnim glasovanjem, predsednik pa postane tisti kandidat, ki dobi večino volilnih glasov. Če nihče izmed kandidatov ne prejme zadostnega števila glasov, se po istem principu izvede drugi krog, v katerega se uvrstita kandidata z največ glasovi iz prvega kroga. V primeru, da v prvem krogu prejme več kandidatov enako število glasov, se v drugi krog uvrstijo tisti, ki so v prvem krogu zasedli prvo in drugo mesto po številu glasov. V primeru, da tudi v krogu glasovanja, v katerem izbirajo med dvema kandidatoma, nihče ne prejme večine glasov prisotnih članov skupščine s pravico glasovanja, se šteje, da predsednik ni bil izvoljen. V tem primeru skupščina izvoli vršilca dolžnosti predsednika, ki skliče izredno skupščino za izvolitev predsednika in drugih organov skupščine. Izvede se nov kandidacijski postopek, izredna skupščina pa mora biti sklicana v roku treh mesecev. Več o treh kandidatih za predsednika OKS si lahko preberete v spodnjih priponkah, v katerih Bogdan Gabrovec, Zoran Janković in Andraž Vehovar predstavljajo tudi svoj program dela.